Hur vanligt är Mastocytos?

Vi kan direkt slå fast att Mastocytos är en väldigt ovanlig sjukdom, och det är inte helt enkelt att få fram information om hur vanlig den är. Här är de två bästa källorna vi har hittat, och de är ganska överens:

Socialstyrelsen
Socialstyrelsen har en databas kallad "ovanliga diagnoser" där Mastocytos finns med. Så här står det där om förekomst:
"Det är osäkert hur vanlig sjukdomen är. Enligt internationella studier insjuknar varje år uppskattningsvis 2 personer i mastocytos per miljon invånare. Hälften av dem är barn. Det innebär att cirka 10 vuxna och 10 barn får diagnosen i Sverige varje år."

Fem specialistläkare på Karolinska Sjukhuset
En annan källa vi hittat är en artikel i Läkartidningen, publicerad av en grupp läkare från Karolinska Sjukhuset i november 2008.
Där börjar man med att slå fast att  "Incidensen av mastocytos är oklar men beräknas vara ca 2 per 1000000 och år. Förmodligen är sjukdomen underdiagnostiserad, då symtomen ofta är oklara."
Det skulle alltså innebära att cirka tio vuxna personer insjuknar i mastocytos varje år, varav en insjuknar i någon av de svårare typerna. Enligt denna uppskattning borde drygt 100 vuxna ha insjuknat i någon form av systemisk mastocytos under de senaste tio åren i Sverige.
Här hittar du hela artikeln:
http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10695

Värt att notera är också att de fem läkare som står bakom artikeln förespråkar att alla Mastocytospatienter registreras, utreds och behandlas i samråd med Karolinska Institutet där ett särskilt center bildats för sjukdomen, just för att samla kunskapen och skapa en bild av hur vanlig den är.
Läs mer om centret här.

Comments are closed.