Info till dagis/skola

Om ditt barn fått diagnosen Mastocytos så vill du förstås informera på bästa sätt till dem som finns i ditt barns närhet. Det kan gälla dagis, dagbarnvårdare eller skola och fritids, men det kan också gälla till exempel mor- och farföräldrar eller andra som har hand om barnet ibland.
Det finns många sätt att informera på, och ett samtal där det finns tillfälle för frågor känns säkert naturligt för de flesta. Men när det gäller till exempel dagis och skola så kan det vara bra att följa upp även med skriftlig information, eftersom det är vanligt att man samlar sådan i en pärm eller liknande. Personalen kan skifta och det är viktigt att information om sjukdomar finns samlad.

I länken nedan hittar du en mall, som ett exempel på hur det kan se ut. Känn dig fri att knycka vilt från den OM du tycker att har nytta av den. Den är endast tänkt som inspiration för hur man kan uttrycka sig.

Just detta exemplet är tänkt som info till dagis för ett barn med Kutan Mastocytos.  Självklart kan omständigheterna skifta och det som gäller för detta barn gäller inte alla. Det är bara att modifiera. 

I detta exempel har vi valt att också ta upp allvarligare saker som kan tillstöta. Kanske är det överkurs, för risken för att något sådant ska bli aktuellt är inte stor. Men du avgör själv om du tycker det är relevant och viktig information eller inte.

Klicka här för att se exemplet.

Comments are closed.