Vad är Mastocytos?

 

Mastocytos är en väldigt ovanlig sjukdom. Den kan yttra sig som en hudsjukdom där huden blir fläckig, men den kan också sitta på insidan av kroppen. Symptomen kan bli lindriga, men det kan också vara en mycket allvarlig sjukdom som innebär oerhört lidande för den som drabbas av den. Kunskapen om Mastocytos är inte alltid spridd inom den svenska sjukvården, och det finns fortfarande läkare som antingen inte hört talas om den eller som avfärdar det som en kosmetisk åkomma. Detta stämmer dessvärre inte.

I huden på alla oss människor finns många olika sorters celler utspridda. Ibland har det råkat bli lite för många celler av en och samma sort ihopklumpade på ett ställe. Beroende på vad det är för celler så kan det då bildas en leverfläck eller ett födelsemärke eller ett rött sk smultronmärke eller andra varianter av fläckar i huden. En person som har sjukdomen Mastocytos har råkat få för hög koncentration av en viss typ av celler som heter "mastceller" på vissa ställen i kroppen .
Mastocytos smittar inte.
Hos barn som får Mastocytos kan sjukdomen nå sitt klimax under barndomen, för att sedan klinga av och nästan försvinna. Ofta kvarstår kanske en svag färg på de fläckar som kommit på huden, men fläckarna är inte länge reaktiva. Men om man får Mastocytos när man hunnit bli lite äldre så blir den oftast kronisk. Ofta får barn den Kutana varianten, dvs Mastocytos som sitter i huden, medan vuxna som insjuknar får Systemisk Mastocytos. Men detta är ingen total sanning, utan det finns även exempel på barn som har systemisk Masto, och vuxna som får den Kutana. 

Man kan säga att man kan ha tre olika varianter av sjukdomen:

  • Mastocytos enbart på huden
  • Mastocytos enbart i de inre organen
  • Mastocytos både på huden och på de inre organen

Mastocytos är alltså ett samlingsnamn för flera olika sjukdomstillstånd som alla har det gemensamt att patienten har onormalt mycket mastceller. Oftast får barn den första varianten med bara fläckar på huden, medan vuxna får någon av de följande två varianterna.

Läs mer här om de olika typerna av Mastocytos och vad som kännetecknar dem.

Här, på patientföreningen för Mastcellssjukdomar hittar du mycket mer bra info. 

Se video om Mastocytos. Här hittar du filmen är som en grundkurs 1A i Mastocytos! Fyra läkare som alla är specialister inom Mastcell-forskning berättar och förklarar, liksom några patienter som beskriver sjukdomen.

Här är en artikel som förklarar Mastocytos medicinskt för den specialintresserade (på engelska)

 

Comments are closed.