Bedövning/Anestesi

 

Den som har Mastocytos löper extra stor risk vid bedövning av olika slag. Både lokalbedövning och att bli sövd i samband med operationer kan i värsta fall framkalla livshotande reaktioner hos Mastocytos-patienter. 

Detta är naturligtvis inget som gäller alla, men eftersom dödsfall trots allt sker på grund av detta är det läge att ändå vidta de säkerhetsåtgärder man kan.


Upplys för säkerhets skull alltid läkaren och narkos-personalen om att du har Mastocytos, att det finns en ökad risk för Mastocytospatienter i samband med bedövning/narkos.Det finns särskilda instruktioner för läkare att följa. Nämn gärna detta till läkaren. Här är bra källor:  


 

1. Från www.mastopedia.com:  

Dr Castells har formulerat en "Emergency Action Plan" för masto patients, i samarbete med tms.org. Välj själv de delar som berör dig, beroende på bvilken typ av Mastocytos du eller ditt barn har. Ett sådant dokument kan vara bra att ha med sig exempelvis vid utlandsresor, för att ge till läkare för den händelse du skulle behöva uppsöka sjukvård:

http://www.tmsforacure.org/documents/ER_Protocol.pdf (external link)
 

2. What you should know about anesthesia – It could save your life, The Mastocytosis Society

 

 

 

Comments are closed.