Symptom invärtes

Symptom för Systemisk Mastocytos, i de inre organen


Vanligast är att Systemisk Mastocytos sätter sig i skelettet, i magen/tarmarna eller i levern.
En förhöjd koncentration av mastceller inuti kroppen är en allvarligare form av sjukdomen än hudvarianten. Beroende på hur cellerna reagerar, vilket är olika för olika patienter, så ger Systemisk Mastocytos olika och mer eller mindre allvarliga symptom.


·     Magont

·     Diarré

·     Blodtrycksförändringar, långsiktiga eller akuta

·     Skelettsmärtor och urkalkning av skelettet, benskörhet

·     Bröstsmärtor

·     Påverkan av hjärnans förmåga att fungera optimalt

·     Diskbrock, smärta från diskarna

·     Yrsel

·     Svimning

·     Trötthet

·     Rodnad

·     Illamående

·     Kräkning

·     Hudproblem, till exempel nässelutslag

·     Inflammation i matstrupen

·     Kramp och svullnad i inälvorna

·     Klåda, med eller utan rodnad

·     Påverkan av lever, mjälte eller andra organ

·     Svårighet att tillgodogöra sig näring

·     Migrän/huvudvärk

·     Muskelsmärtor

·     Osteoporosis / Osteopenia

·     Periphal neuropathy och paresthesias

·     Gastroesophageal reflux

·     Hjärtklappning

·     Anafylaktisk chock

 

 


Eftersom detta är en smula deprimerande läsning: kom i håg att detta är en lista på möjliga symptom. Diagnosen Systemisk Mastocytos betyder självklart inte att alla dessa symptom kommer att dyka upp.  
Symptomen kan också komma och gå så att även en patient med allvarliga symptom har både bättre och sämre dagar.  

Comments are closed.