Prognos


Det är inte helt enkelt att hitta information om hur prognosen ser ut för Mastocytospatienter, och naturligtvis kan det se mycket olika ut från patient till patient och beroende på vilken typ av Mastocytos man har.

En grovt yxad ”regel” säger att om man får sjukdomen som barn så kommer det att gå över innan man blir vuxen, medan om man får den som vuxen får man dras med den resten av livet.

Hos barn ser man oftast en utveckling över tiden där det börjar med några få fläckar på huden, sedan blir fläckarna fler och fler. Ofta kan fläckarna börja på bålen och sedan sprida sig utåt armar och ben och upp på huvudet.
Fläckarna blir fler och fler under loppet av några år, för att sedan nå ett klimax. Därefter märker man att nya fläckar inte tillkommer i samma hastighet, för att så småningom upphöra att komma, och de befintliga fläckarna börjar blekna och så småningom försvinna.

Det finns indikationer på att antalet mastceller tenderar att minska ju äldre man blir, vilket leder till att histaminpåslaget i huden skulle minska. Det tyder ju i så fall på att även vuxna Mastocytos-patienter kan se fram emot en långsam förbättring med åren. Men vi har tyvärr inte kunnat hitta mer information som bekräftar detta.
Har du själv erfarenhet som bekräftar eller motsäger de rönen? Dela gärna med dig av dina erfarenheter.  

När man talar om prognos får man förstås också väga in andra faktorer, som exempelvis ålder, allmäntillstånd och om patienten också har andra sjukdomar som förvärrar den samlade bilden, exempelvis allergier. En del patienter svarar också bättre än andra på de behandlingsformer som finns och kan därmed få en bättre utveckling och livskvalitet.

 

Comments are closed.