Orsaker

Varför får man Mastocytos?

Som med allt annat kring sjukdomen så är det ont om tvärsäkra svar. Men forskarna tycks ha kommit fram till att det är en mutation och kromosomförändring i arvsmassan som gör att kroppen producerar för mycket mastceller. 

 

Här skriver några experter om orsakssambanden:  

Anders Ljungberg, som är hudspecialist, beskriver det på en läkarsajt på Internet (http://www.netdoktor.se/?_PageId=98&Question=19231#[19231]]) som följer:
”Nyligen har det i Svenska Läkartidningen varit 2 artiklar om just Urticaria pigmentosa, där man nu hittat den bakomliggande orsaken.
Det är en mutation/kromosomförändring i arvsmassan, som gör att en tillväxtfaktor för just dessa mastceller hela tiden går på högvarv och stressar till nyproduktion av dessa mastceller.
Det är den sk KIT-genen som är förändrad. Det är en liknande förklaring till uppkomsten av en blodsjukdom som heter KLL (Kronisk Lymfatisk Leukemi) och där har man haft stor behandlingsframgång med ett helt nytt läkemedel som heter Glivec.
I artikeln står denna medicin som ett tänkbart behandlingsalternativ.”


Mastocytos-gurun Gösta Roupe, professor för avdelningen för dermatologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg, har skrivit så här i en artikel i Läkartidningen (http://www.lakartidningen.se/old/content_0411/pdf/1008_1009.pdf ):
”I Systemisk mastocytos har en mutation i KIT-genen. Denna kodar för mastcellens tyrosinkinasreceptor på vilken stamcellsfaktor fäster. Receptorn består av en extracellulär del, en
transmembranös del och en cytoplasmatisk del. Stamcellsfaktor produceras i huden av fibroblaster och keratinocyter [1].
Receptorstimulering leder till att mastcellen prolifererar. Genmutation gör att receptorn spontant aktiveras utan påverkan av stamcellsfaktor.”


Sajten Internetmedicin , som vänder sig till läkare och sjuksköterskor, beskriver det så här:
”Systemisk Mastocytos orsakas av en mutation i genen för mastcellsreceptorn på den långa armen av kromosom 4.
Mutationen sätter igång en spontan mastmastcellsproliferation utan stimulering av tillväxtfaktor. Kutan Mastocytos är resultatet av ökad frisättning av tillväxtfaktor lokalt.”  (Källa: http://www.internetmedicin.se/dyn_main.asp?page=1034 )

 

 

 

Comments are closed.