Kutan

Kutan Mastocytos 
–  på engelska: Cutaneous Mastocytosis (CM)

Kutan Mastocytos innebär en onormalt stor koncentration av mastceller som sitter i huden. Inga andra vävnader eller organ i kroppen är påverkade.
Oftast är det barn som får Kutan Mastocytos.
Det karakteristiska utseendet är många små rödbruna pigmentfläckar eller aningen upphöjda fläckar i huden.
Den mildaste och vanligaste varianten innebär att patienten bara har några få prickar som ofta tolkas som födelsemärken. Men fläckarna kan också finnas över hela kroppen.

Det finns några särdrag som enbart förekommer i barn-varianten av Mastocytos. Bland annat så brukar bara blåsbildning på fläckarna uppkomma hos barn.

Diffus Kutan Mastocytos förekommer också bara hos barn, liksom solitärt hudmastocytom, som även kan beskrivas som godartade mastcells-tumörer.

Solitärt hudmastocytom är en undervariant av Kutan Mastocytos och uppträder oftast hos barn och som ett enda utslag. Utslaget ser man oftast på handleden och bålen.Kutan Mastocytos hos barn är oftast godartad (benign) och uppvisar en gynnsam utveckling som innebär att den ofta så småningom försvinner av sig självt. Detta brukar ske strax före, under eller strax efter puberteten.
Barn får sällan de mer elakartade varianterna av sjukdomen.

Prognosen för ett barn som får Kutan Mastocytos kan se ut på tre olika sätt:

a.       Sjukdomen går tillbaka av sig själv – vanligast

b.       Sjukdomen fortsätter in i vuxenlivet – mycket ovanligt

c.       Sjukdomen fortsätter in i vuxenlivet och utvecklas till en Systemisk Mastocytos, dvs ger sig på även de inre organen – mycket ovanligt.

 

Comments are closed.