Patienter bör rapporteras till Masto-centret på KI

År 2008 skapades ett center för Mastocytos vid Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm. I samband med detta gick man ut i en artikel i Läkartidningen och bad läkarkollegor på sjukhus runt om i landet att registrera patienter som får diagnosen Mastocytos vid centret, både för att skaffa en bild av hur vanlig sjukdomen är och för att samla kunskap om den. Så här skriver de:

"Vi rekommenderar att utredning, information och behandling av patienter med mastocytos sker i samråd med oss eller att de remitteras till Karolinska Universitetssjukhuset."

Man skriver också en del om skälen till denna rekommendation och varför centret bildades:
"Incidensen av mastocytos är oklar men beräknas vara ca 2 per 1000000 och år. Förmodligen är sjukdomen underdiagnostiserad, då symtomen ofta är oklara. Därför är det önskvärt att dessa patienter registreras så att incidensen kan bestämmas.
För att förbättra diagnostiken och behandlingen av mastocytos har det bildats ett »Centre of excellence« vid Karolinska Universitetssjukhuset, den första svenska noden i ett europeiskt nätverk kring denna sjukdom (European Competence Network on Mastocytosis, http://www.ecnm.net ).
I detta virtuella center samlas kunskap inom hematologi, dermatologi, endokrinologi, allergologi, gastroenterologi, patologi, klinisk genetik och klinisk immunologi för att tillsammans arbeta för bättre diagnostik och behandling av dessa patienter."

Du kan läsa hela artikeln här: http://www.lakartidningen.se/07engine.php?articleId=10695

Detta är naturligtvis värdefullt för dig som patient att informera din läkare om ifall han eller hon inte känner till det, och tipsa om centret som kunskapskälla och stöd i behandlingen.

Comments are closed.