Anafylaktisk chock

Om man har Mastocytos har man en ökad risk för att hamna i anafylaktisk chock. 
En anafylaktisk chock är när kroppen reagerar så starkt på något som den är allergisk mot att vitala organ riskerar att kollapsa.
Typiska symptom kan vara andningspåverkan, nässelutslag, svullnad, allmänpåverkan, hjärtklappning och medvetandesänkning.
Mastocytospatienter bör därför se upp med sådant som är känt för att kunna ge kraftiga allergiska reaktioner, som t ex getingstick, ormbett och liknande.

Bör du bära med dig en adrenalinpenna?

Den engelska Mastocytos-organisationen Mastokids.org liksom amerikanska källor rekommenderar att Mastocytospatienter får en akut-spruta utskriven på recept, i stil med en Ana-pen, för alla eventualiteter. Diskutera detta med din läkare.
Läs mer om detta här.  

 

Fallstudie i Läkartidningen

En artikel i Läkartidningen, publicerad i februari 2012, reder ut kopplingen mellan Systemisk (invärtes) Mastocytos och anafylaktisk chock: "Man har sedan länge observerat ett starkt samband mellan systemisk mastocytos och anafylaxi, … Enligt olika studier har förekomst av återkommande anafylaktiska reaktioner hos mastocytospatienter beräknats till 20–56 procent. Dessa kliniska studier stöds av våra egna observationer, där ungefär var tredje mastocytospatient har symtom med återkommande anafylaxi, vilket innebär tusen gånger högre risk för anafylaxi än hos den allmänna befolkningen…."
"…För patienter som drabbas av återkommande, oprovocerad eller svår anafylaxi bör diagnosen systemisk mastocytos övervägas…"

Läs hela artikeln här 

 

Kanske bör du överväga att ha tillgång till akutinformation till läkare om du till exempel planerar att resa utomlands. Här hittar du bra länkar till "Emergency room protocols" på engelska som du kan utgå ifrån.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.