Histamin

Vad är Histamin och hur hör det ihop med Mastocytos?

Histamin är ett ämne som förekommer naturligt i kroppens vävnader och som brukar associeras med allergiska symptom som rodnad och klåda. Ämnet finns också i hjärnan, och kan reglera funktioner som t ex uppmärksamhet och sömn. Histaminet gör att man kan få en allergisk reaktion om man stöter på ett ämne som man är allergisk mot.

Det är just i mastcellerna som histaminet finns, och eftersom Mastocytosfläckarna innehåller förhöjda halter av just mastceller innehåller de också onormalt mycket histamin.
Det innebär att fläckarna är extra lättretliga på ett sätt som liknar allergi. Det är därför en mastocytosfläck som retas blir så ilsket röd.En mastocytos-patient som fått en rejäl retning av huden på stora partier kan också få ett sådant ”överpåslag” av histamin i kroppen att det gör patienten trött och dåsig.

Har man mycket bekymmer med sådana symptom kan man få behandling med antihistamin, ett läkemedel som allergiker ofta får för att dämpa allergiska reaktioner.
Läs mer om behandling av Mastocytos här.

 

 

Comments are closed.