Systemisk

Systemisk Mastocytos
– eller på engelska Indolent Systemic Mastocytosis

De flesta vuxna patienter som får Mastocytos får varianten som heter Systemisk Mastcytos.
Vanligast är att Systemisk Mastocytos sätter sig i skelettet, i magen/tarmarna eller i levern.
I skelettet kan den leda till urkalkning och ledvärk, i tarmarna kan den yttra sig som diarréer. Det beror på att när maten passerar genom tarmarna utsätts de mastcellsfläckar som finns där för retning och utsöndrar Histaminer som i sin tur orsakar diarré.
Mastceller kan också göra blodkärl trängre, ungefär samma sätt som åderförfettning, vilket i värsta fall kan leda till blodproppar vilket kan vara mycket allvarligt.
Vuxenpatienterna som har Systemisk Mastocytos har i regel även fläckar på huden och då typen som heter Urticaria Pigmentosa. Dessa fläckar är lättirriterade och kliar ofta. Om man kliar sönder dem släpper de ut ämnen som bara ökar klådan och ger nässelutslag. Vuxna Mastocytospatienter tenderar därför oftare att ha stora besvär med klåda, medan barnpatienternas fläckar ofta inte kliar lika mycket.
I en del sällsynta fall har vuxna patienter enbart Mastocytos i de inre organen,och då kan det vara mycket besvärligt att få rätt diagnos.
I de allra flesta fall av Systemisk Mastocytos är benmärgen påverkad – till skillnad från den kutana varainten. Säkrast ställer man därför diagnos på Systemisk Mastocytos genom att ta ett benmärgsprov.
Prognosen för en vuxen patient som får Systemisk mastocytos är i de flesta fall ganska god. Endast i undantagsfall kan sjukdomen blir riktigt allvarlig, påverka livslängden eller bli akut livshotande. Den information man kan hitta om Mastocytos på medicinska sajter på Internet kan ibland låta väldigt allvarlig och dramatisk, men tack och lov är situationen för de allra flesta Mastocytospatienter betydligt lindrigare, även om många vuxna emellanåt har det jobbigt med klåda.

Comments are closed.