Version: 4.3.4 (Build: 4697 / Release)

© 2005-2019 by Andy Staines and Steve Klasen

Follow us On Twitter


TinyMCE text editor av Moxiecode Systems: Moxiecode

SPF File Manager baserad på TinyBrowser av Bryn Jones: Lunarvis
Highslide (Popup Boxes) av Torstein Hønsi: HighSlide *
jQPrint by eros: jQPrint
jQuery Autocomplete av Dylan Verheul: jQuery plugins
jQuery Splitter av Dave Methvin: Dave Methvin Consulting
Math Spam Protection baserad på kod av Michael Woehrer: Software Guide
Calendar Date Picker av TengYong Ng: Rain Forest Net
Admin Color Picker av Simon: Supersite Me
Image Uploader av Andrew Valums: Ajax upload
Kryssruta och radioknapp omvandlingStephane Caron
SPF-etiketter lånar en del kod och idéer från Simple Tags:Amaury Balmer
SPF-etiketter lånar en del kod och idéer från Simple Tags:Brian Ellin
Program Code Syntax Highlighting: Samuel Williams
Popup Tooltips av the Vertigo Project: Vertigo Project
Blog Linking Post Extract baserad på kod av Bas van Doren: Spare Pencil
Standard 'silkes'-ikonuppsättning av Mark James:fam fam fam


Tack till alla er som har hjälp till med att koda, ge förslag och testa denna plugin


* Please Note: The Highslide popup window routines can freely be used by non-commercial sites If you intend to use Simple:Press on a commercial site, a license must be purchased.


Detta forum använder default tema och default ikoner